Skip to Content

No: 47

Tarih: 17/08/2017

Konu:Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Yazı Yayımlandı.

Bilindiği üzere, tüm A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgelerinin geçerlilik süresi 15.08.2017 tarihi itibariyle sona ermiş, aynı tarih itibariyle tek tip onaylanmış kişi statü belgesi ile Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin 42/A maddesi yürürlüğe girmiştir.

Ancak, tek tip OKSB ve 42/A yetkisi için yapılan başvuruların yoğunluğu nedeniyle, başvuruların sonuçlandırılamamasından mütevellit yaşanan mağduriyetten bahisle Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce 16.08.2017 tarihli 52856264-106.01.01 sayılı bir yazı yayımlanmıştır. Yazı ile Bölge Müdürlükleri, 15.08.2017 tarihi itibariyle A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sonlandırılmış firmalardan;

  • Tek tip OKSB başvurusu yapmış olup da başvurusu incelenmeye devam edenlerin OKS profiline kaydedilmesi
  • Onaylanmış kişi statü belgesi ile 42/A maddesi 2 ve 3. Fıkralarından (ihracatta mavi hat uygulaması) faydalanmak için başvuru yapmış olup da başvurusu incelenmeye devam edenlerin OKS-42A profiline kaydedilmesi
  • Ancak başvuru değerlendirme sürecinde başvurusu olumsuz sonuçlandırılan firmaların kaydının silinmesi

Hususunda talimatlandırılmıştır.

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Ebru Çakmak
ebru.cakmak@tr.ey.com

(212) 408 58 54

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33