Page 3 - KGV2019
P. 3

Sunuş


                               Vergileme sistemimizde, gerçek kişilerin vergiye tabi
                               gelirlerinden biri de gayrimenkul sermaye iradı ya da toplumda
                               yaygın olarak bilinen adıyla kira gelirleridir.

                               Gayrimenkul sermaye iradı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 70.
                               maddesinde sayılan mal ve hakların kiralanmasından elde
                               edilen gelirler olarak tanımlanmış ve yine aynı Kanun’da
                               belirtilen koşullarla beyana ve vergiye tabi kılınmıştır.
                               Bu koşullara uyan kira gelirlerinin, elde edildiği yılı izleyen yılın
                               mart ayının sonuna kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile
                               beyan edilmesi gerekmektedir.
                               Konusunda uzman personelimiz tarafından hazırlanan “Kira
                               Gelirlerinin Vergilendirilmesi-2019” adlı bu Rehber’de;
                               gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin bazı genel açıklamalar
                               yapılmakla birlikte, esas olarak, sahibi bulunduğu gayrimenkulü
                               “konut” veya “işyeri” olarak kiraya veren gerçek kişilerin,
                               bu gelirlerinin beyan ve vergilendirme esasları hakkında
                               açıklamalarda bulunulmuştur. Ayrıca daha kolay anlaşılabilmesi
                               amacıyla, hemen hemen her konuya ilişkin açıklamalar
                               örneklerle desteklenmiştir.


                               “Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi-2019” adlı bu Rehber’in,
                               2019 yılında konut veya işyerinden kira geliri elde eden
                               gerçek kişilerin karşı karşıya oldukları güçlükleri aşmalarında
                               kendilerine yardımcı olmasını ümit ediyoruz.


                               Saygılarımızla,
                               EY Türkiye
                               “Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi-2019” adlı Rehber’imiz gerçek kişilerin kira
                               gelirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili genel bilgi vermek amacıyla ve 13 Ocak 2020
                               tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan vergi yasalarının ilgili hükümleri dikkate alınarak
                               EY uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışmada yer alan bilgi ve açıklamalardan
                               dolayı EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye sorumluluk iddiasında
                               bulunulamaz. Vergi mevzuatımızın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen
                               yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun
                               uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

                                            Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2019 | 1
   1   2   3   4   5   6   7   8