Page 2 - KGV2019
P. 2

İçindekiler


                                                    Sayfa no

                       I.  Mükellefiyet ...........................................................................................3
                         A. Tam mükellef gerçek kişiler ...................................................................3
                         B. Dar mükellef gerçek kişiler ....................................................................3
                       II.  Gayrimenkul sermaye iradının (Kira gelirleri) tanımı ve kapsamı ............4
                         A. Gayrimenkul sermaye iradına konu mal ve haklar ..................................4
                         B. Gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilen bazı gelirler ...............4
                         C. Kira gelirlerinde KDV uygulaması ..........................................................5
                         D. Kurumların elde ettiği kira gelirlerinin vergilendirilmesi ..........................5
                         E. Dar mükelleflerin elde ettiği kira gelirlerinin vergilendirilmesi .................5
                       III. Gayrisafi hasılata dahil olan unsurlar ve elde etme .................................6
                         A. Gayrisafi hasılat ve kiranın tahsil edilmesi ..............................................6
                         B. Geçmiş yıllara ilişkin olarak tahsil edilen kiralar ......................................6
                         C. Peşin tahsil edilen kiralar......................................................................6
                         D. Döviz cinsinden tahsil edilen kiralar ......................................................6
                         E. Aynî olarak tahsil edilen kiralar .............................................................6
                         F. Kiranın banka aracılığıyla ödenme zorunluluğu ......................................7
                       IV. Kira gelirlerinde tevkifat (vergi kesintisi) uygulaması .............................8
                         A. Tevkifata tabi kira ödemeleri.................................................................8
                         B. Tevkifat yapmak zorunda olanlar ..........................................................8
                         C. Tevkifat oranı ......................................................................................9
                         D. Emsal kira bedeli esası kapsamında tevkifat uygulaması .........................9
                         E. Peşin kira ödemelerinde tevkifat uygulaması .........................................9
                         F. Net olarak anlaşılan kira ödemelerinde tevkifat uygulaması ....................9
                         G. Gelir vergisi tevkifatının beyan ve ödeme süreleri ................................10
                         H. Gelir vergisi tevkifatının yapılmamasında sorumluluk ...........................10
                       V.  Kira gelirlerinde istisna ve beyan sınırı uygulamaları ............................11
                         A. İstisna ve beyan sınırı arasındaki farklar ..............................................11
                         B. Konut kira gelirlerinde istisna uygulaması ...........................................11
                         C. İşyeri kira gelirlerinde beyan sınırı uygulaması .....................................12
                        VI. Kira gelirinden indirilebilecek giderler ..................................................14
                         A. Götürü gider yöntemi .........................................................................14
                         B. Gerçek gider yöntemi .........................................................................15
                       VII. Emsal kira bedeli uygulaması ...............................................................19
                       VIII. Kira gelirleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin beyanı ve ödenmesi. 20
                         A. Beyannamenin verilme zamanı ...........................................................20
                         B. Beyannamenin verileceği vergi dairesi ................................................20
                         C. Beyannamenin verilme şekli ...............................................................20
                         D. Beyanname üzerinde yararlanılabilecek indirimler ...............................21
                         E. Gelir vergisi oranı ..............................................................................21
                         F. Verginin ödenme zamanı ....................................................................22
                         G. Verginin ödenebileceği yerler .............................................................22
                         H. Verginin zamanında ödenmemesinin sonuçları ....................................22
                         I. Beyanname verilmemesi veya gelirin eksik beyanı
                           halinde uygulanacak yaptırımlar .........................................................22
                         J. Cezalı tarhiyatlar karşısında mükelleflerin müracaat yolları ...................22
                         K. Zamanaşımı ......................................................................................22

                       IX. Kira gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin özet açıklama ve örnekler.... 23
                         A. Konut kira gelirlerinin beyanı ..............................................................23
                         B. İşyeri kira gelirlerinin beyanı ...............................................................24
                         C. Konut ve işyerinden elde edilen kira gelirlerinin beyanı .........................26
                         D. Kira geliri ve menkul sermaye iradının beyanı ......................................27
                         E. Özel okul ücreti ve sağlık sigorta primlerinin beyannamede indirimi ......28
                       X. Pratik bilgiler - 2019 ...........................................................................30
   1   2   3   4   5   6   7