Page 2 - VGEylul_2018
P. 2

Vergide Gündem
      Ebru Çakmak
                      İhracat kontrolleri kapsamında firmalar için
                      ticaret riskleri


                      Küreselleşme çağında ülkeler döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmalar için daha
                      özgür ve kolaylaştırıcı bir ticaret ortamı yaratmanın ülke ekonomisinin güçlenmesi
                      açısından zorunluluğunu kabul etseler de bazı uluslararası ve ulusal düzenlemeler bu
                      bakış açısına açık bir şekilde gölge düşürmektedir. Bu düzenlemeleri genel anlamda
                      kapsayan ihracat kontrolleri, “ülkelerin ulusal güvenlik kaygısıyla oluşturdukları
                      iç düzenlemeler olmakla birlikte, aynı zamanda uluslararası sorumluluklarının ve
                      işbirliklerinin de bir gereği olarak dış ticarete konu olan herhangi bir mal, hizmet veya
                                        1
                      teknolojinin transferinde uygulanan kontroller ” olarak tanımlanmaktadır.
                      Diğer bir deyişle, ülkeler kendi sınırları dışındaki güvenlik tehditlerini önleyebilmek
                      adına, herhangi bir eşyanın, hizmetin veya teknolojinin ihracı esnasında, ihraca
                      konu ürünün uluslararası anlaşmaları ihlal etmediğinin kontrolünü sağlamayı
                      üstlenmektedirler. Buna göre, tehdit unsuru “kaynak ülke” olarak adlandırılan ihracat
                      ülkesinde kontrol altına alınmakta; anlaşmaya taraf olmayan üçüncü ülkelere bu tür
                      ürünlerin ihracı kısıtlanmaktadır.

                      Bu yazımızın konusunu ise esas olarak Türkiye’deki ihracat kontrol sistemi ile firmaların
                      karşılaşabileceği riskler ve bu riskleri önleyici tedbirler oluşturmaktadır.

                      Türkiye’de ihracat kontrol sistemi

                      İhracat kontrolleri esas olarak kitle imha silahlarının yayılmasını önlemeyi
                      amaçlamaktadır. Bu tür silahlar, nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlardır. Ayrıca, direkt
                      olarak kitle imha silahı olarak sınıflandırılmasalar da kitle imha silahları ile bu silahların
                      fırlatma vasıtalarının yapımında kullanılan malzemeler de ihracat kontrollerine tabidir.
                      Bu tür malzemeler ise “Hassas Malzeme ve Teknoloji” ya da sivil amaçlı kullanımları söz
                      konusu olduğundan “Çift Kullanımlı Malzeme” olarak adlandırılmaktadır.

                                                      1
                      İhracat kontrollerini zorunlu kılan düzenlemeler ise üç başlık altında toplanmaktadır :
                       a. Uluslararası Ambargo Kararları
                       b. Uluslararası Anlaşmalar/Sözleşmeler
                       c. Çok Taraflı İhracat Kontrol Rejimleri


                      Türkiye, Uluslararası Ambargo Kararları kapsamında, Birleşmiş Milletler örgütünün bir
                      üyesi olarak, örgütün aldığı uluslararası ambargo kararlarını uygulamaktadır.                      1 İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. “İhracat Kontrolü Nedir?”.
                        http://www.ihracatkontrol.org/   2                          Eylül 2018
   1   2   3   4   5   6   7