Page 2 - VGMayıs_2018
P. 2

Vergide Gündem
      M. Fatih Köprü
                      KDV reformundan geriye kalanlar…

                      Katma Değer Vergisi Kanunu’nda köklü değişiklikler içeren, “KDV reformu” olarak da
                      anılan yasa tasarısı Şubat sonunda Meclis Başkanlığına sunulmuştu. Genel Kuruldaki
                      görüşmeler sırasında bazı düzenlemeleri yasa metninden çıkarılarak kabul edilen 7104
                      sayılı yasa, 6 Nisan günkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
                      Açıklandığı günden itibaren büyük beklentiler yaratan yasanın hiç kuşkusuz en önemli
                      bölümü devreden KDV’lerin iadesine imkân tanıyan düzenlemelerdi. Biz de bu hafta,
                      Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında tasarıdan çıkarılan hükümlerden başlamak üzere,
                      KDV ve gelir vergisi yasalarında yapılan bazı önemli değişikliklere sayfamız yettiğince
                      değinmek istedik.

                      Devreden KDV iade edilmiyor!

                      KDV yasasında ihracat başta olmak üzere bazı özel durumlar hariç devreden KDV’nin
                      iade edilemeyeceğine ilişkin hüküm bulunuyor. Bir nevi Devlet’ten alacak niteliğinden
                      olan devreden KDV’nin toplam tutarının 160 milyar lira civarında olduğu söyleniyor.
                      Meclis’e sunulan yasa tasarısında devreden KDV tutarlarının mükelleflere iade
                      edilmesine imkân sağlayan düzenlemeler bulunuyordu. KDV yasasında değişiklikler
                      içeren bu tasarının “reform” olarak nitelendirilmesi işte bu iade hükmünden geliyordu.

                      Kamuoyunda farklı algılansa da tabii ki hepsinin bir anda iadesi mümkün değildi. Bütçe
                      olanakları göz önünde bulundurularak ve inceleme yapılmak suretiyle bu tutarın belli bir
                      kısmının iade edileceği belirtiliyordu.

                      Ancak devreden KDV’lerin iadesine ilişkin düzenlemeler, Genel Kurul’daki görüşmeler
                      sırasında yasa metninden çıkarıldı. Yani yasanın yürürlüğe giren halinde, devreden
                      KDV’lerin iade edilmesine ilişkin bir hüküm bulunmuyor. Dolayısıyla bu konuda
                      başlanılan noktaya dönülmüş oldu.
                      Grup KDV mükellefiyeti iptal

                      Tasarı’da bir de belli şartlarla grup şirketlerinin tek bir KDV mükellefiyeti tesis
                      ettirebilmesine izin verme konusunda Maliye Bakanlığına yetki veren bir düzenleme
                      bulunuyordu. Bu hüküm de Genel Kurul’da yasa metninden çıkarıldı.

                      Geç iadeye faiz ödenmeyecek

                      Önemli düzenlemelerden biri de, iadesi gereken KDV’nin geç iade edilmesi durumunda
                      Devlet’in mükellefe tecil faizi oranında da olsa faiz ödemesini öngören hükümdü. Bu
                      hüküm de Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında yasadan çıkarıldı.
                      Yeni yasa bunlardan ibaret değildi tabii ki. Bu hükümler dışında yine de bazı önemli
                      değişiklikler içeriyor. Biraz da bunlara değinelim.
                      KDV’de indirim süresi uzadı

                      Mükellefler şu anki uygulamada, kendilerine düzenlenen belgelerdeki KDV’yi, vergiyi
                      doğuran olayın gerçekleştiği takvim yılını aşmamak şartıyla belgeleri defterlere
                      kaydettikleri dönemde indirebiliyorlar. Yapılan değişiklikle indirim hakkının, vergiyi
                      doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar
                      kullanılabilmesine imkân sağlandı. Ancak hemen değil, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe
                      giriyor.

   2                         Mayıs 2018
   1   2   3   4   5   6   7