Page 1 - VGMart_2018
P. 1

ISSN: 2148-4686

       Vergide Gündem
       Tax Agenda


       Mart / March 2018
     Gelir unsurlarının toplanması ve yıllık
     beyanname ile beyanı
     Gizem Keser

     E-fatura olarak alınması gereken fatura, kâğıt
     ortamında alınabilir mi?
     Dursun Berk
     English translation

     Gümrükte Gündem
     Sercan Bahadır

     Dünyadan Vergi Haberleri
     Elif Karaca
     Sirküler indeks

     Vergi takvimi

     Pratik bilgiler

     Practical information
   1   2   3   4   5   6