Page 1 - VGTemmuz_2015
P. 1

ISSN: 2148-4686

  Vergide Gündem

   Tax Agenda

    Temmuz / July 2015

İade edilecek katma değer vergisinin indirim
yoluyla giderilip giderilmediğinin tespitinde
yeni yaklaşım

Hüseyin Feyzi Saltık

Referans fiyat uygulamasının gümrük
kıymetindeki yeri

Ebru Çakmak

English translation
Gümrükte Gündem

Sercan Bahadır - Yakup Güneş

Ekonomi Yorumları

Levent Topçu - Çağdaş Gündüz

Sirküler indeks
Vergi takvimi
Pratik bilgiler
Practical information
   1   2   3   4   5   6