Ülkemizin son derece değişken vergi mevzuatında tüm detaylara hâkim olmak ve değişiklikleri birebir takip etmek günlük iş temposu içerisinde maalesef mümkün olamamaktadır. Bu dinamik yapısıyla mevzuat, sadece vergi mükellefleri için değil çoğu zaman konunun profesyonelleri için bile izlenme güçlüğü taşımaktadır.

EY vergi bölümü olarak vergi eğitimleri konusundaki ihtiyacı görerek oldukça geniş kapsamlı eğitimler düzenlemekteyiz. 

Uzmanlarımızın tecrübeleri ve bilgi birikimlerinin paylaşılması ve interaktif bir katılım ortamı sağlanması suretiyle hizmetlerimiz aşağıda yer verilen çerçevede periyodik açık eğitimler ve şirketlere özel düzenlenen eğitimler olarak müşterilerimize sunulmaktadır.

Açık Eğitim Hizmetlerimiz

Periyodik olarak açıklanan açık eğitim programımız çerçevesinde; konusunda uzman ekibimiz tarafından katılımcılarımıza geniş kapsamlı içeriklerle hizmet verilmektedir. Eğitimlerimizde ağırlıklı olarak mevzuattaki değişiklikleri, güncel konuları, sıklıkla karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerimizi ön plana çıkarmayı amaçlamaktayız.

Şirketlere Özel Eğitim Hizmetlerimiz

Şirketlerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda belirleyecekleri konularda ve tarihlerde; şirketlere özel eğitimler düzenlenmektedir. Bu noktada eğitimin planlaması ve içeriği konusunda müşterilerimizin talepleri de dikkate alınarak en verimli eğitim şekli üzerinde mutabık kalınmakta ve hizmetlerimiz üst düzeyde sunulması sağlanmaktadır.