Sirküler arama:
Toplam 24 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3

No Tarih Konu
24 16/02/2018 ÖTV (I) sayılı listedeki bazı mallar için getirilmiş olan indirimli vergi uygulamasına ilişkin birtakım değişiklikler yapıldı.
23 12/02/2018 Geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 19 Şubat 2018 Pazartesi gününe kadar uzatıldı.
22 05/02/2018 Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde yaptırılan denizaltı karayolu tüneli geçiş ücretlerinin KDV’si % 8’e düşürüldü.
21 02/02/2018 KDV Genel Uygulama Tebliği’nin; inşaat işlerinde KDV iadesi, roaming hizmetlerinde KDV istisnası ve kısmi tevkifat bölümlerinde değişiklikler yapıldı.
20 01/02/2018 Dar mükellefler tarafından Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV’nin beyanı ve ödenmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlendi.
19 01/02/2018 Özel hesap dönemine tabi mükellefler yüklendikleri KDV’yi kendi özel hesap dönemlerine göre indirim konusu yapabilecekler.
18 01/02/2018 2017 yılındaki nakdi sermaye artışlarına ilişkin indirim uygulamasında kullanılacak faiz oranı %17,06 olarak açıklandı.
17 31/01/2018 Finansal kiralama ve finansman şirketlerinin, borçlulardan aldıkları iştirak hissesi ve taşınmazların tesliminde KDV istisnasının uygulamasına ilişkin açıklamalar yapıldı.
16 29/01/2018 Cazibe merkezleri programı kapsamında yapılacak yatırımların desteklenmesine ilişkin mevzuatta değişiklikler yapıldı.
15 25/01/2018 32 sayılı Karar’ın yurt içi ve yurt dışından kullanılan kredilere ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı.