Sirküler arama:
Toplam 76 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8

No Tarih Konu
76 13/06/2018 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda yapılan değişiklikler kapsamında Kurumlar Vergisi Tebliği’ne eklenen açıklamalar.
75 13/06/2018 16 yaşından büyük aracını hurdaya çıkaranlar için uygulanan ÖTV indiriminin usul ve esasları belirlendi.
74 11/06/2018 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de bazı değişiklikler yapıldı.
73 11/06/2018 7103 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapıldı.
72 05/06/2018 7104 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’nda gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin açıklamalar yapıldı.
71 01/06/2018 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de bazı değişiklikler yapıldı.
70 31/05/2018 Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği yayımlandı.
69 30/05/2018 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, CRS raporlamasının 30 Haziran 2018 tarihine kadar yapılmasına ilişkin açıklaması.
68 29/05/2018 “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması 1 Ekim 2018 tarihine ertelendi.
67 28/05/2018 Vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Kanun’un uygulanmasına ilişkin Tebliğ yayımlandı.