Sirküler arama:
Toplam 34 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4

No Tarih Konu
34 15/03/2018 Cazibe merkezleri programı kapsamında yatırımların desteklenmesiyle ilgili BKK’nın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
33 06/03/2018 Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 2 Şubat 2018 tarihli Yasa Tasarısı’nın vergi mevzuatına ilişkin düzenlemeleri.
32 28/02/2018 27 Şubat 2018 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan Kanun Tasarısı’nın vergi mevzuatına ilişkin düzenlemeleri.
31 28/02/2018 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca oluşturulan “İnteraktif Vergi Dairesi” uygulamasının usul ve esasları belirlendi.
30 26/02/2018 Çok zor durumda olduğu belirlenen vergiye uyumlu mükelleflerin vadesi geçmiş borçlarına yeni bir tecil ve taksitlendirme imkanı getirildi.
29 23/02/2018 Serbest meslek erbaplarının “Defter Beyan Sistemi”ne yapacakları Ocak ayı kayıtlarının süresi 2 Nisan’a uzatıldı.
28 22/02/2018 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapıldı.
27 22/02/2018 2018/11297 sayılı BKK ile farklı bölgelerde gerçekleştirilecek entegrasyon yatırımlarına bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanma imkanı getirilmiştir.
26 20/02/2018 İndirimli orana tabi teslimlerle ilgili olarak mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların Ocak ayı KDV beyannamesine dahil edilmesi gerekiyor.
25 19/02/2018 15 Milyon ABD doları ve üzerinde döviz kredisi bulunan kurumlara bildirim ve bağımsız denetim zorunluluğu getirildi.