Sirküler arama:
Toplam 28 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3

No Tarih Konu
28 22/02/2018 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapıldı.
27 22/02/2018 2018/11297 sayılı BKK ile farklı bölgelerde gerçekleştirilecek entegrasyon yatırımlarına bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanma imkanı getirilmiştir.
26 20/02/2018 İndirimli orana tabi teslimlerle ilgili olarak mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların Ocak ayı KDV beyannamesine dahil edilmesi gerekiyor.
25 19/02/2018 15 Milyon ABD doları ve üzerinde döviz kredisi bulunan kurumlara bildirim ve bağımsız denetim zorunluluğu getirildi.
24 16/02/2018 ÖTV (I) sayılı listedeki bazı mallar için getirilmiş olan indirimli vergi uygulamasına ilişkin birtakım değişiklikler yapıldı.
23 12/02/2018 Geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 19 Şubat 2018 Pazartesi gününe kadar uzatıldı.
22 05/02/2018 Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde yaptırılan denizaltı karayolu tüneli geçiş ücretlerinin KDV’si % 8’e düşürüldü.
21 02/02/2018 KDV Genel Uygulama Tebliği’nin; inşaat işlerinde KDV iadesi, roaming hizmetlerinde KDV istisnası ve kısmi tevkifat bölümlerinde değişiklikler yapıldı.
20 01/02/2018 Dar mükellefler tarafından Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV’nin beyanı ve ödenmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlendi.
19 01/02/2018 Özel hesap dönemine tabi mükellefler yüklendikleri KDV’yi kendi özel hesap dönemlerine göre indirim konusu yapabilecekler.