Skip to Content

Sirkülerler

Geçmiş yıllardaki sirküler yayınlarımıza ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Tüm sayfaların sağ üst köşesinde ve aşağıda bulunan arama kutusunu kullanarak tüm içeriklerimizde (sirküler, yayın, makale, yazı, doküman) arama yapabilirsiniz.

Sirküler Detayı


No: 54

Tarih: 17/04/2017

Konu:Sat geri kirala sözleşmesinin feshi durumunda fesih tarihine kadar istisna uygulanarak ödenmeyen KDV tutarlarının düzeltilmesine gerek bulunmadığı hakkında mukteza

Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen 05.04.2017 tarih ve 64994458-130[5517-3221]-E.E.419444 sayılı muktezada; 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 31. maddesindeki sebeplerle finansal kiralama sözleşmesinin feshi ve satın alınıp geriye kiralanan malın üçüncü kişilere satışı halinde, sat-kirala-geri al konusu malın kiracı tarafından finansal kiralama kuruluşuna satışında ve fesih tarihine kadar finansal kiralama kuruluşunun kiralama işlemlerine ilişkin düzenlediği faturalarda uygulanan KDV istisnasının düzeltilmesine gerek bulunmadığı belirtilmiştir.Katma Değer Vergisi Kanunu'nun (KDVK) 17/4-y maddesi uyarınca, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında finansal kiralama işlemi yapan kuruluşlarca bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan ve bu işleme konu olabilecek her türlü taşınır ve taşınmaz mallara uygulanmak üzere, kiralamaya konu malın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile malın,

- Finansal kiralama işlemi yapan kuruluşlara satışı,

- Finansal kiralama işlemi yapan kuruluşlar tarafından devralındığı kiracıya kiralanması,

- Finansal kiralama işlemi yapan kuruluşlar tarafından kiracıya geri satışı,

işlemlerinde KDV istisnası uygulanmaktadır.

Bu işlemlerde, sözleşmenin 6361 sayılı Kanun'un 31'nci maddesi çerçevesinde feshedilmesi ve malın ticari bir zorunluluktan dolayı kiracı dışında başka bir kişiye satılması durumunda, daha önce malın finansal kiralama kuruluşuna satışında ve finansal kiralama kuruluşunun düzenlediği kira faturalarında istisna uygulanarak ödenmeyen KDV tutarlarının düzeltilmesi gerekip gerekmediği konusunda bir tereddüt bulunmaktaydı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen 05.04.2017 tarih ve 64994458-130[5517-3221]-E.E.419444 sayılı muktezada konuya aşağıdaki şekilde açıklık getirilmiştir.

Söz konusu muktezada, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 31. maddesindeki sebeplerle finansal kiralama sözleşmesinin feshi ve satın alınıp geriye kiralanan malın finansal kiralama kuruluşları tarafından üçüncü kişilere satışı halinde, sat-kirala-geri al konusu malın kiracı tarafından finansal kiralama kuruluşuna satışında ve fesih tarihine kadar finansal kiralama kuruluşunun kiralama işlemlerine ilişkin düzenlediği faturalarda uygulanan KDV istisnasının düzeltilmesine gerek bulunmadığı ifade edilmiştir.


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İhsan Akar

 

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 55 59 numaralı telefondan Merih Tümkaya (merih.tumkaya@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Yazdır

Dosyayı İndir

Başa Dön