Skip to Content

Sirkülerler

Geçmiş yıllardaki sirküler yayınlarımıza ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Tüm sayfaların sağ üst köşesinde ve aşağıda bulunan arama kutusunu kullanarak tüm içeriklerimizde (sirküler, yayın, makale, yazı, doküman) arama yapabilirsiniz.

Sirküler Detayı


No: 28

Tarih: 12/04/2017

Konu:Ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatına ilişkin düzenleme yapıldı.

7 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Bu Yönetmelik ile ülkemizin taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ile kontrol altına alınan maddelerin kullanılmasına ve sonlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, Yönetmelik'te tanınan istisnalar ile piyasa ihtiyaçlarının karşılanması ve ihracatın engellenmemesi dikkate alınmıştır.

Söz konusu Yönetmelik'te öne çıkan konular aşağıdaki gibidir:

  • Mevcut durumda ithalatı yasak olan ve soğutma ve iklimlendirme cihazlarında kullanılan Klorodiflorometan (HCFC-22) maddesinin servis amaçlı kullanımı ve Montreal Protokolü kapsamında evsel havalandırma sistemleri üretiminde iç piyasaya arz edilmeden gelişmekte olan ülkelere ihraç edilmesi halinde ithalatına izin verilecektir. Ancak 01.01.2025 tarihinden itibaren servis amaçlı kullanımı da yasaklanacaktır.
  • Hidrokloroflorokarbonlar (HCFC) dışında kalan tüm kontrol altına alınan maddelerin laboratuvar ve tahlil amaçlı kullanımı için ithalatına izin verilecektir.
  • Kontrol altına alınan maddelerin sanayi işleme hammaddesi ve işlem etken maddesi olarak kullanım amaçlı ithalatına izin verilecektir.
  • Kontrol altına alınan maddelerin tek kullanımlık basınçlı kaplar içerisinde ithalatı 07.04.2018 ve bu ürünlerin piyasaya arzı 01.01.2020 tarihi itibarıyla yasaklanacaktır.

Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde (07.04.2017) yürürlüğe girmiş ve 12.11.2008 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde;

- (212) 408 58 38 numaralı telefondan Yakup Güneş (yakup.gunes@tr.ey.com),

- (212) 408 46 35 numaralı telefondan Evren Kılıç (evren.kilic@tr.ey.com),  

- (212) 408 59 52 numaralı telefondan Tuğba Aslan (tugba.aslan@tr.ey.com) veya

- (212) 408 53 69 numaralı telefondan Bircan Altınoluk (bircan.altinoluk@tr.ey.com)

ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Yazdır

Başa Dön