Skip to Content

Sirkülerler

Geçmiş yıllardaki sirküler yayınlarımıza ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Tüm sayfaların sağ üst köşesinde ve aşağıda bulunan arama kutusunu kullanarak tüm içeriklerimizde (sirküler, yayın, makale, yazı, doküman) arama yapabilirsiniz.

Sirküler Detayı


No: 53

Tarih: 11/04/2017

Konu:Ödemesi Ekim ayına ertelenen 2016/Aralık dönemine ilişkin SGK primlerinin 2016 kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin mukteza yayınlandı.

Özet: 27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6770 sayılı Kanun’un 28. maddesi ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici 72. madde eklenmiştir. Söz konusu madde ile 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin, 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarının bir kısmının ödemesi sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmiştir.

Bu düzenleme kapsamında Ekim 2017’ye ertelenen Aralık 2016 dönemine ilişkin SGK primlerinin 2016 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı konusunda tereddütler oluşmuştur.

Konuya ilişkin olarak Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen ve GİB’in internet sitesinde yayınlanan 11 Nisan 2017 tarihli ve 18008620-125[2017-721-1]-16071 sayılı muktezanın son bölümünde;

“Dolayısıyla, 5510 sayılı Kanunun geçici 72 inci maddesi ile yapılan düzenlemeye göre Aralık 2016 dönemine ilişkin sigorta primlerinin 2017 takvim yılının Ekim ayında ödenmesi mümkün olsa da, 174 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde Aralık ayına ilişkin primler ancak ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabileceğinden, 2017 yılı Ocak ayı içinde ödenmeyen 2016 Aralık ayına ait sigorta primlerinin 2016 yılı kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.”

ifadesine yer verilmiştir. İlgili mukteza sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6770 sayılı Kanun'un 28. maddesi ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici 72. madde eklenmiştir. Söz konusu madde ile 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin, 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarının bir kısmının ödemesi sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmiştir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 88. maddesinde ise "Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz." hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün tek istisnası Aralık dönemine ilişkin SGK primlerinin ödenmesine ilişkin olarak 174 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde yapılan açıklamalardır. Tebliğ'de Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunu uyarınca bir aya ait sigorta primleri ertesi ayın sonuna kadar ödenebileceğinden, Aralık ayına ait olan sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda bu primlerin Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabileceği ifade edilmektedir.

6770 sayılı Kanun'la yapılan düzenleme kapsamında Ekim 2017'ye ertelenen Aralık 2016 dönemine ilişkin SGK primlerinin 2016 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı konusunda tereddütler oluşmuştur.

Konuya ilişkin olarak Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen ve GİB'in internet sitesinde yayınlanan 11 Nisan 2017 tarihli ve 18008620-125[2017-721-1]-16071 sayılı muktezanın son bölümünde;

"Dolayısıyla, 5510 sayılı Kanunun geçici 72 inci maddesi ile yapılan düzenlemeye göre Aralık 2016 dönemine ilişkin sigorta primlerinin 2017 takvim yılının Ekim ayında ödenmesi mümkün olsa da, 174 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde Aralık ayına ilişkin primler ancak ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabileceğinden, 2017 yılı Ocak ayı içinde ödenmeyen 2016 Aralık ayına ait sigorta primlerinin 2016 yılı kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır."

ifadesine yer verilmiştir.

İlgili muktezaya ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 51 79 numaralı telefondan M. Fatih Köprü (fatih.kopru@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Yazdır

Dosyayı İndir

Başa Dön