Sirküler arama:
Toplam 12 sirküler bulundu.

1 |  2

No Tarih Konu
12 22/03/2018 Avrupa Veri Koruma Denetçisi (“Denetçi”) tarafından 16 Mart 2018 tarihinde Avrupa Kuruluşları ve Organları tarafından Bulut Hizmetlerine İlişkin Kullanım Kılavuzu (“Kılavuz”) yayınlandı.
11 22/03/2018 Avrupa Birliği’nin taslak “E-Privacy” düzenlemesine ilişkin güncelleme önerileri paylaşıldı.
10 20/03/2018 Verilerin saklanması ve imhasına dair Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’te değişiklikler yapıldı.
9 16/03/2018 Tebligat Kanunu ve İcra İflas Kanunu’nda kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında değişiklikler yapıldı.
8 14/03/2018 Bankaların Öz kaynaklarına İlişkin Yönetmelik’te değişiklikler yapıldı.
7 14/03/2018 Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ yayınlandı.
6 14/03/2018 Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yayınlandı.
5 14/03/2018 Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun İlke Kararı (Rehberlik hizmeti veren internet sitelerinde/uygulamalarda kişisel verilerin korunması)
4 14/03/2018 Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun İlke Kararı (Banko, gişe, masa gibi hizmet alanlarında kişisel verilerin koruması)
3 14/03/2018 Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun İlke Kararı (Veri sorumlularınca alınması gereken önlemler)