Seminerlerimiz

Bir zamanlar şirketlerin vergi uzmanlarının en önemli gündemi sadece vergi maliyetlerinin etkin bir şekilde azaltımı ile nakit tasarrufu iken günümüzde vergi yönetimi, sadece nakit yönetimine değil, vergi yükünün ticari faaliyetlere etkisinin analizi, vergi maliyetlerinin planlanması, risklerin yönetimi ve ticari itibarın korunması gibi konulara da odaklanmaktadır.

Bu ihtiyaçlardan yola çıkarak 2011 yılında,vergi yükümlülüklerinizi yönetirken karşılaştığınız soru, sorun ve bunların çözüm yollarının tartışıldığı pek çok seminer düzenledik.

Güncel gelişmeleri değerlendirdiğimiz seminerlerimizin içerikleri ve seminer sunumları sitemize eklenmiştir.

10 Ocak 2013 Dönem sonu işlemleri & Vergide 2013 gündemi semineri detay program

5 Aralık 2012 Gümrükte değişen gündem semineri detay program

8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Semineri


11 Ocak 2012 Dönem Sonu İşlemleri – 2012 Vergi Gündemi Semineri Detay Program


14 Aralık 2011 ''Finans Sektöründe Vergi Gündemi '' Semineri Programı


7 Aralık 2011 İstanbul ''Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Vergi Düzenimize Etkileri'' Semineri Programı


26 Ekim 2011 Ankara Gümrükte Gündem Değişiyor Semineri 
Detay Program

25 Ekim 2011 İzmir Gümrükte Gündem Değişiyor Semineri Detay Program


5 Ekim 2011 Gümrükte Gündem Değişiyor Semineri Detay Programı


23 Mayıs 2011 Türk Ticaret Kanunu Paneli Detay Program


21 Mart Ankara "2011'i Karşılarken Vergi Gündemimiz" Semineri Detay Program


22 Şubat 2011 İzmir "2011'i Karşılarken Vergi Gündemimiz" Semineri Detay Program


13 Ocak 2011 İstanbul "2011'i Karşılarken Vergi Gündemimiz" Semineri Detay Program

Seminer Dokümanları