Liderlerimiz

Erdal Çalıkoğlu, Ortak
(Vergi Bölüm Başkanı )
Tel: 0212 408 53 20

EY Vergi Bölümü ortağı olan (1994)  Erdal Çalıkoğlu, Ocak 2011'den beri Vergi Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır.  Finans mevzuatından transfer fiyatlandırmasına kadar birçok  vergisel konuda uzmandır.

EY'da  ortak olmadan önce, Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanı, daha sonra Baş Hesap Uzmanı olarak çalışmış ve söz konusu dönemde sanayi şirketlerinde gerçekleştirilen vergi incelemelerinde görev almıştır. Bu sırada, vergi inceleme sistemi ve hesap uzmanlarının yetkilerini incelemek üzere iki yıllığına İngiltere'ye gönderilmiştir.

Profesyonel Deneyim

► Vergi ihtilafları
► Şirket birleşmeleri, bölünmeleri, alımları, hisse değişimi ve benzeri yeniden yapılandırma işlemlerinde vergi danışmanlığı.
► Transfer fiyatlandırması,
► Sigorta, madencilik ve ilaç sektörlerinde uzmanlık
► Yazarlık ve editörlük

Sadık Ferik, Ortak
(Vergi Denetim ve Tasdik Hizmetleri Lideri)
Tel: 0212 408 51 54

Sadık Ferik 1984 yılında Maliye Bakanlığında Maliye Müfettiş Muavini olarak göreve başlamış, 1987 yılında Maliye Müfettişi olmuştur. Maliye Bakanlığındaki görevi sırasında 1991 yılında İngiliz maliye idaresi nezdinde araştırma yapmak üzere Londra'da görevlendirilen Sadık Ferik 1993 yılında Ankara Defterdar yardımcılığına vekalet etmiştir. Sadık Ferik 1993 yılında Arthur Andersen'da çalışmaya başlamış ve 1998 yılında şirket ortağı olmuştur. 2002 yılından itibaren EY Vergi Bölümü'nde şirket ortağı olarak görevine devam etmektedir.

Yeminli Mali Müşavir unvanına sahip olan Sadık Ferik, İstanbul YMM Odası, Finans Yöneticileri Vakfı (Finans Kulüp), Türkiye Ekonomik ve Mali Araştırmalar Vakfı (TEMAR) üyesi ve Şeffaflık Derneği (Transparency International / Türkiye Temsilciliği) yönetim kurulu üyesidir.

Profesyonel Deneyim

► Maliye Bakanlığınca gerçekleştirilen denetimler dahil olmak üzere yurt içi vergi konularında 28 yıllık deneyim,
► Yurtiçi ve yurtdışı vergi danışmanlık hizmetleri,
► İmalat sektöründe faaliyet gösteren şirketler,
► Demir-çelik, otomotiv ve lojistik sektörü,
► Serbest bölge ve liman mevzuatı uygulamaları.

A. Feridun Güngör, Ortak
(Vergi Danışmanlık Hizmetleri Lideri)
Tel: 0212 408 52 23 

Vergi ve Mali Danışmanlık Bölümünde 1997 yılından beri Sorumlu Ortak olarak çalışmaktadır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat lisans derecesine ve Cleveland Devlet Üniversitesi Business School İşletme yüksek lisans derecesine sahiptir. Yeminli Mali Müşavir unvanına sahip olup İstanbul YMM Odası üyesidir.
Profesyonel Deneyim

► Uluslararası vergilendirme, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve transfer fiyatlandırması konularında geniş bilgi sahibidir.
► Birleşme, bölünme, satın alma, hisse devirleri ve şirket yeniden yapılandırmaları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.
► Müşterileri arasında Mali Hizmetler Sektörü'nde faaliyet gösteren finansal kiralama firmaları, bankalar ve aracı kurumlar ile yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları, perakendecilik, üretim ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren kurumlar, sigorta şirketleri ve enerji şirketleri yer almaktadır,
► IFA (International Fiscal Association), TÜSİAD (Türk Sanayiciler ve İşadamları Derneği) Vergi Çalışma Grubu ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Vergi ve Yatırımlar Komitesi üyesidir,
► Vergi Dünyası, Yaklaşım, Active, Ekonomist ve Tax Notes International gibi çeşitli yerli ve uluslar     arası dergide yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır,
► OECD tarafından düzenlenen çeşitli komitelerde ve çalışma gruplarında, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile ilgili olarak yapılan müzakerelerde Türkiye'yi temsil etmiştir.

İhsan Akar, Ortak
(Finansal Hizmetler Bölüm Lideri)
Tel: 0212 408 52 23

İhsan Akar EY İstanbul ofisinde Vergi Bölümü Ortağıdır. Kariyerine 1987 yılında Maliye Bakanlığında Maliye Müfettişi olarak başlamıştır. 1995 yılında Arthur Andersen Vergi Bölümü'ne Vergi Müdürü olarak katılmıştır. 2001 yılında Vergi Bölümü Ortağı olmuştur. Arthur Andersen'a katılmasıyla beraber finans sektörünün vergilendirilmesi alanında uzmanlaşmıştır. Ağustos 2002'de EY Türkiye'ye Vergi Bölümü Ortağı olarak katılmıştır. Yeminli Mali Müşavir unvanına sahiptir. İhsan Akar TÜSİAD Bankacılık Çalışma grubu üyesidir.

Profesyonel Deneyim

► Başta bankalar, aracı kurumlar, finansal kiralama ve faktoring şirketleri olmak üzere Finans sektöründeki şirketlerin ve finansal ürünlerin vergilendirilmesi konusunda uzmandır. 
►  Türkiye'nin önde gelen bankaları, aracı kurumları, finansal kiralama ve faktoring şirketlerine tam tasdik ve vergi danışmanlık hizmetleri vermektedir.
► Çeşitli banka ve finans kuruluşlarının birleşme ve şirket alımlarının yanı sıra vergi durum tespit çalışmalarında sorumlu ortak olarak görev almıştır.

Dursun Özcan, Ortak
(Bireysel Vergi Hizmetleri Lideri)
Tel: 0212 408 51 54

Dursun Özcan, vergi bölümü ortağı olarak farklı sektörlerde, sektörünün lideri konumunda olan yerli ve yabancı şirketlere vergi danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Aynı zamanda Merkez ve Güney Doğu Avrupa Sub-Area Vergi Bölümü Lideridir (Ağustos, 2008)

Yeminli Mali Müşavir olan (2005) Dursun Özcan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi mezunudur (1989).

Profesyonel Deneyim

► Yeniden yapılandırma operasyonlarında danışmanlık hizmeti
► Şirket satın almaları ve birleşme projelerinde danışmanlık hizmeti
► Serbest bölgelerde faaliyet gösteren şirketlere danışmanlık hizmetleri
► Vergi risklerini ölçmeye yönelik değerleme projeleri
► Ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık ve vergi uygunluğu hizmetleri
► Ulusal ve Uluslararası vergi uygulamaları eğitimleri
► Birçok yerel ve uluslararası eğitim programları ve seminerlerde katılımcı ve eğitmenlik
► Maden sektörü, üretim sektörü ve perakende sektöründe uzmanlık.

Sedat Taşdemir, Ortak
(Dolaylı Vergi Hizmetleri Lideri)
Tel: 0212 408 51 79

Sedat Taşdemir 1989 yılında Arthur Andersen'da çalışmaya başlamıştır. 1991-2004 yılları arasında EY Ankara ofisinde görevine devam etmiştir. 2004 yılından itibaren İstanbul ofiste Şirket Ortağı olarak görev yapmaktadır. Vergi tasdik ve danışmanlık hizmetleri konusunda geniş tecrübe sahibidir. Yeminli Mali Müşavir unvanına sahip olan Sedat Taşdemir, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın üyesidir.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Onur Lisans ve Koç Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans derecelerine sahiptir.

Profesyonel Deneyim

► Üretim, ticaret, perakende, inşaat, madencilik ve enerji alanlarında geniş bilgi ve tecrübesi vardır.
► Vergi tasdik ve danışmanlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek için teknolojik araçlar yoluyla geçerli teknik çözümler sunulmasında tecrübeye sahiptir.
► Yurtiçi ve yurtdışında vergi ve mali danışmanlık konularında birçok seminer ve konferansa uzman olarak iştirak etmiştir.
►Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren farklı firmaların birleşme ve satın alma süreçlerinde vergi durum tespit çalışması projelerinde danışmanlık hizmeti vermiştir.
►Yerel ve çok uluslu firmaların Türkiye'deki yatırımları için vergi yapılandırma hizmetleri sunmuştur.
►KDV ve Özel Tüketim Vergisi dahil olmak üzere dolaylı vergilerle ilgili etkin vergi çözümleri sunmak adına birçok yerel ve çok uluslu müşteriye danışmanlık hizmeti sunmuştur.

 

Ersin Erdem, Ortak
(Satınalma Danışmanlık ve Destek Hizmetleri Lideri)
Tel: 0212 408 52 49

Ersin Erdem EY Türkiye'de Şirket Ortağı olup,  Satınalma Danışmanlık ve Destek Hizmetleri bölümü lideridir. EY'a 1996 yılında katılan Erdem, Satınalma Danışmanlık ve Destek Hizmetleri alanında geniş tecrübeye sahiptir. Arthur Andersen'la gerçekleştirilen birleşmenin üzerine, Ersin Erdem Satınalma Danışmanlık ve Destek Hizmetleri Bölümü'nde Müdür olarak görevlendirilmiştir. 16 yıllık iş tecrübesine sahiptir. Durum tespit incelemeleri, yeniden yapılandırma projeleri, birleşme ve alım yapılandırma işlemleri, kamu kuruluşlarının özelleştirilmesi konularını da kapsayan Satınalma Danışmanlık ve Destek Hizmetleri alanında uzmanlaşmıştır. SMMM unvanına sahiptir ve İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.

Profesyonel Deneyim

► Vergi,
► Durum tespit incelemeleri ,
► Yeniden yapılandırma,
► Satınalma ve birleşmeler,
► Vergi danışmanlığı ve vergi tasdik hizmetleri ,
► Bireysel vergi yükümlülükleri.

 

Erkan Baykuş, Ortak
(Vergi Hizmetleri)
Tel: 0312 286 38 00

Erkan Baykuş, 1998 yılında Arthur Andersen'de çalışmaya başlamış olup, 2002 yılından itibaren EY Ankara Ofisinde görev yapmaktadır. 2007 yılında EY Belgrad ofisinde vergi bölüm başkanlığı görevini yürütmüştür. Vergi tasdik ve danışmanlık hizmetleri konusunda geniş tecrübe sahibidir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanına sahip olan Erkan Baykuş, Ankara SMMM Odası üyesidir. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme  Bölümü mezunudur.

Profesyonel Deneyim

► Petrol, madencilik, savunma sanayi ve çimento sektörlerine ilişkin tasdik ve danışmanlık hizmetleri konusunda uzmandır.

► Ar-Ge  faaliyetlerinin vergilendirilmesi, Ar-Ge teşvik ve indirimleri, KDV istisna ve iade işlemleri konusunda  birçok yerli ve yabancı firmaya hizmet vermiştir.

► Sektörel vergileme konularında birçok seminerde konuşmacı olarak yer almıştır.

► Yurtdışı faaliyetlerin ve yabancı firmaların vergilendirilmesi konusunda birçok  firmaya danışmanlık hizmeti vermiş olup, bu konularda uzmandır.

► Vergi ve muhasebeye ilişkin çeşitli konularda ofisiçi ve müşteri eğitimleri hazırlayarak sunmaktadır.

► Birleşme ve bölünme projelerinde rol almış ve istenen şirket yapılarına ulaşmak için kullanılmak üzere, Türk vergi mevzuatında tanımlanan uygulanabilir araçlara ilişkin danışmanlık  hizmetleri vermiştir. 

 

Ateş Konca, Ortak
(Uluslararası Vergi Danışmanlık Hizmetleri Lideri)
Tel: 0212 408 58 72 

1999 yılında Arthur Andersen Vergi Bölümü'nde çalışma hayatına başlamış, 2002 yılında EY İstanbul Ofisi'nin Vergi Bölümüne katılmıştır. Temmuz 2011 – Ağustos 2012 döneminde EY İngiltere ofisi Türkiye masasında görev almıştır.

Ateş Konca, 1999 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olmuştur. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanına sahiptir.

Profesyonel Deneyim

► Uluslararası vergilendirme ve finans şirketlerinde transfer fiyatlandırması kapsamında danışmanlık hizmetleri vermiştir.

► Türkiye'deki önemli banka satın alma ve devir projelerinde, vergi durum tespit çalışmalarında görev almıştır.

► Türkiye'deki firmaların birleşme ve şirket alımlarında ve vergi durum tespit çalışmalarında görev almıştır. Türkiye'ye yatırım yapacak çeşitli yabancı kurumlara veya yurt dışında yatırım yapmak isteyen Türkiye mukimi çeşitli firmalara vergi yapılanması alanında danışmanlık hizmetleri sunmuştur.

► Finans sektöründeki şirketlerin ve ürünlerin vergilendirilmesi konusunda da uzmanlaşmıştır.

► Menkul kıymetlerin vergilendirilmesine ilişkin düzenlenen seminerde konuşmacı olarak yer almıştır.

► Genel vergi mevzuatı, kurumlar vergisi, damga vergisi, BSMV, harçlar, KKDF, finans şirketlerinin ve bankacılık sektörünün vergilendirilmesi, menkul kıymetlerin vergilendirilmesi gibi konularda şirket personeline verilen eğitimlerde görev almıştır

Barış Ünalır, Ortak
(Vergi Hizmetleri)
Tel: 0232 483 59 59


EY Vergi  bölümü ortağı olarak farklı sektörlerde sektörünün lideri konumunda olan yerli ve yabancı şirketlere vergi danışmanlığı yapmaktadır. EY‘a 1998 yılında katılmış olup, İzmir ofiste görev yapmaktadır.

Özellikle üretim ve hizmet alanlarında çeşitli vergi denetim ve vergi danışmanlık hizmetlerinde bulunmuştur. Kurumların vergilendirilmesi, kurumsal vergi danışmanlığı, vergi planlama ve yapılandırmaları ile vergi teşvikleri başlıca ilgi alanlarıdır. 2002 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanını kazanmıştır.

Profesyonel Deneyim

► Üretim, hizmet, madencilik, tütün, gıda, kimya, otomotiv ve elektrik ekipmanları gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere vergi denetim ve vergi danışmanlık hizmetleri sunmuştur.

► İçeriği temel olarak muhasebe kayıtlarının, vergi hesaplamalarının, vergi ile ilgili konuların incelenmesi ve analiz edilmesi olan çeşitli vergi denetimlerine liderlik etmiştir.

► Çeşitli şirket birleşmeleri, satın almalar ve due diligence projelerinde görev almıştır.

► Grup şirketlerinin yeniden yapılandırılması projelerinde görev almıştır.

► Maden sektörü, tütün sektörü ve serbest bölgeler konularında uzmanlaşmış ve bu sektörlerle ilgili çeşitli vergi danışmanlığı hizmetleri sunmuştur.

► Birçok eğitim programı ve seminere katılımcı veya eğitmen olarak katılmıştır.

► Varşova TQR ekibinde görev almıştır.

Selin Otman, Ortak
(Vergi Hizmetleri)
Tel: 0212 408 58 75

Vergi denetimi ve danışmanlık hizmetleri alanında geniş tecrübeye sahiptir. 14 yıldır enerji ve elektrik, telekomünikasyon, otomotiv, inşaat, tüketici ürünleri ve perakende dahil olmak üzere birçok sektörde çeşitli roller üstlenmiştir.

Selin Otman, 2003 yılından beri Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanına ve 2013 yılından beri de Bağımsız Denetçi ünvanına sahiptir. Lisans eğitimini Orta Doğu Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamıştır.

Profesyonel Deneyim

► Vergi mevzuatına ve yerel muhasebe standartlarına uygunluk sağlamak amacıyla vergi denetimi ve danışmanlık hizmetleri sağlamış olup, bu konularda uzmandır.

► Türkiye'deki vergi uygulamaları ve uluslar arası vergi uygulamaları konusunda geniş tecrübeye sahiptir.

► Vergiyle ilgili çeşitli konularda müşteriler nezdinde ve ofis içi seminerler hazırlanması ve sunulması konusunda görev almıştır.

► Yapılandırma, birleşme, bölünme ve diğer yeniden yapılandırma projelerinde görev almıştır.

► Tam tasdik hizmetlerinde kullanılan denetim yöntemine ilişkin projenin tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanmasına katkıda bulunmuştur.  

► Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışındaki çokuluslu şirketlere ilişkin geniş tecrübeye sahiptir. 

Serdar Altay, Ortak
(Vergi Hizmetleri, Teşvikler Konusunda Danışmanlık Hizmetleri Lideri)
Tel: 0212 408 51 30


Serdar Altay, EY Vergi bölümüne 1997 yılında katılmış olup, değişik sektörlerde faaliyet gösteren firmaların tasdik çalışmalarında görev almıştır. Kendisi ayrıca farklı sektördeki firmaların vergi incelemesi çalışmalarında bulunmuştur.

Serdar Altay 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Yeminli Mali Müşavir ünvanına sahiptir.

Profesyonel Deneyim

► Çeşitli dergilerde yayımlanmış Türk vergi mevzuatı hakkında çeşitli makaleleri mevcut olup, bir çok seminerde konuşmacı olarak görev almıştır.

► Başta otomotiv sektörü olmak üzere bir çok sektörde uzmandır.

► Vergi teşvikleri konusunda uzman olup, bu alanda  yerli ve yabancı yatırımcı firmalara danışmanlık hizmeti vermektedir.

► Teşvikler konusunda EY Türkiye'de depatman liderliği görevini sürdürmektedir.

► Uluslararası firmalara vergi beyannamelerinin incelenmesi, vergi danışmanlığı, mali tabloların uygunluğu, grup firmalarında vergi planlamasına yönelik yapılandırmalar, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre kurumlar vergisi beyannamesi tasdik raporlarının hazırlanması.

 Hüseyin Fevzi Saltık, Direktör
(Dolaylı Vergi Tasdik Hizmetleri - KDV İade Hizmetleri)
Tel: 0212 408 51 70 

1984-1986 yılları arasında T.C. Sayıştay Başkanlığı'nda Sayıştay Denetçisi olarak kamu kuruluşlarının mali denetimi konusunda görev yapmıştır. 1986 yılında bu görevinden ayrılarak Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu'ndaki görevine başlamıştır. 1995 yılına kadar Maliye Müfettişi olarak kamu ve özel sektör kuruluşlarında teftiş, denetim, soruşturma ve vergi incelemeleri yapmıştır. Maliye Müfettişliği görevi sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yıl süreyle geçici görevde bulunmuştur. Maliye Müfettişliği görevinden istifa etmiş ve EY KDV Bölümünde Executive Director olarak göreve başlamıştır. Halen bu görevini sürdürmektedir. Yeminli Mali Müşavir unvanına sahip olan Hüseyin Fevzi Saltık, İstanbul YMM Odası üyesidir.

Profesyonel Deneyim

KDV Kanunu, KDV iadesi, YMM mevzuatı tasdik hizmetleri.
İlaç, maden, otomotiv ve savunma sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler konusunda deneyime sahiptir.

 

 

 M. Fatih Köprü, Direktör
(Vergi Hizmetleri - Yayın Direktörü)
Tel: 0212 408 51 79 

Maliye Bakanlığı'ndaki görevinden 1996 yılında ayrılarak Arthur Andersen'da çalışmaya başlayan M. Fatih Köprü, 1999 yılında Vergi Müdürü olmuştur. 2002-2007 yılları arasında EY İstanbul Ofisinde Kıdemli Müdür olarak görev yapmıştır. Halen EY Türkiye Yayın Direktörü olarak görevini sürdürmektedir. Yeminli Mali Müşavir unvanına sahip olan M. Fatih Köprü, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur.


Profesyonel Deneyim

► Maliye Bakanlığı'ndaki görevleri dahil olmak üzere vergi konusunda 20 yıllık deneyim,
► Özellikle finans kurumlarına yönelik tam tasdik ve vergi danışmanlığı hizmetleri,
► Eğitim hizmetleri,
► Yazarlık ve editörlük.