Güncel Duyurular

Pratik Bilgiler

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları

  T.C. Merkez Bankasınca açıklanan VUK
Uygulandığı dönem İskonto faiz oranı Avans faiz oranı Reeskont oranı*
29.12.2011-18.06.2011 % 17,0 % 17,75 % 17,75
19.06.2012-19.12.2012 % 16,0 % 16,5 % 16,5
20.12.2012-20.06.2013 % 13,50 % 13,75 % 13,75
21.06.2013-26.12.2013 % 9,5 % 11 % 11
27.12.2013'ten itibaren % 10,25 % 11,75 % 11,75

 

* Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde senette veya vadeli çekte faiz oranının belirtilmediği durumlarda bu oranın kullanılması gerekmektedir. (238 seri numaralı VUK Genel Tebliği)