Skip to ContentŞirketimiz uzmanlarının vergi ile ilgili güncel konularda hazırladıkları makaleler ve bunların İngilizce özetleri ile dünyadan vergi haberleri, gümrükte gündem, vergi ve sosyal güvenlikle ilgili pratik bilgilerin yer aldığı Vergide Gündem dergisinin son sayılarına buradan ulaşabilirsiniz

EY Türkiye

 Brütten Nete
 Netten Brüte
 Kıdem Tazminatı

EY International'ın bir üyesi olarak Türkiye'de uzun yıllardan beri faaliyet gösteren EY Türkiye İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa ofislerinde 900'e yakın uzman personeli ile profesyonel denetim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Güncel


"Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi-2014" adlı Rehber, gerçek kişilerin kira gelirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili genel bilgi vermek amacıyla 7 Kasım 2014 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan vergi yasalarının ilgili hükümleri dikkate alınarak EY uzmanları tarafından hazırlanmıştır.


 

 "Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi-2014" adlı Rehber, gerçek kişilerin menkul kıymet gelirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili genel bilgi vermek amacıyla 15 Ekim 2014 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan vergi yasalarının ilgili hükümleri dikkate alınarak EY uzmanları tarafından hazırlanmıştır.


"İndirimli Kurumlar Vergisi Rehberi"mizde, yatırımcılar açısından büyük önem taşıyan indirimli kurumlar vergisi uygulaması ile ilgili analizler ve uygulamada karşılaşılan sorunlar, idare tarafından verilen görüşler ile birlikte ele alınmış ve konular ile ilgili açıklamalarımız bu doğrultuda yapılmıştır. Muktezalarda belirtilen açıklamalar dışında, kendi kanaatimiz olarak ortaya koyulan görüşlerin hiçbir bağlayıcılığı olmadığını ve bu konularda mutlak suretle İdarenin görüşünün alınması gerektiğini hatırlatmak isteriz.